Specielle skoletilbud til udsatte unge halveret siden 2006

Siden 2006 er antallet af anbragte børn på kost- ungdoms- og efterskoler faldet med over 50%. Det kan være en forvirrende udvikling, da undersøgelser viser, at efterskoleelever har større gennemførsel af ungdomsuddannelser.

Af Andreas Frederik Rune Wentoft

Siden 2006 er der sket et konstant fald af anbragte børn på skoletilbud. Faldet er sket, trods undersøgelser der viser, at elever, ligegyldigt deres faglige niveau, har 9-10% større gennemførselsprocent, hvis de har taget 10. klasse på en efterskole.

Analyse af gennemførselsprocent. Gennemsnit fra 9. klasse medregnet.
Antal af anbragte børn på landsplan

Maren Otto Hessner politisk og pædagogisk konsulent i Efterskoleforeningen mener, at en af forklaringerne kunne være det øgede fokus på inklusion ude i kommunerne.

”Tanken om inklusion har gjort, at der er meget mere, med at kommunerne skal komme med deres egne specialtilbud i stedet for at sende dem ud til efterskolerne,” siger Maren Hessner.

Efterskoler har et socialt ansvar

På årsmødet 2016 for efterskoleforeningen vedtog forsamlingen, at efterskoler har et socialt ansvar. Det skal vises i kraft af at prisen for at gå på efterskole ikke skal stige den næste tid. Derudover er der sat et arbejde i gang med at få elevstøtten ud til de skoler, der har mest brug for den.

Der er i øjeblikket ikke nogen konkrete tiltag kun for anbragte unge, men det mener Maren Hessner ikke er et problem, da de planlagte ændringer også vil berøre udsatte unge.

Ordet anbringelse kan give forkerte tanker om tilbuddet, da anbringelsen altid er frivillig. Den unge er ofte med til at vælge, hvilken skole vedkommende skal gå på. Det er ikke tilfældigt at den unge har medbestemmelse, men en del af denne slags tilbuds succes.

”Der er en stor risiko for, den unge falder fra, hvis han eller hun ikke er blevet inddraget omkring processen,” siger Maren Hessner.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *